Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Genel Sorular ve Cevapları / İlkokula Kayıt Kaç Yaşında Olur?
« Son İleti Gönderen: Administrator Bugün, 12:02:43 ÖÖ »
İlkokula kayıt yapacak öğrencilerimiz kaç aylık olmalı ? Hangi aylıklar arası öğrencilerimizi birinci sınıfa kaydedebiliriz ? İlkokula başlama yaşı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde açıkca belirtilmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesine göre; ilkokula kaydolacak öğrencinin en az 66 aylık olması gerekiyor. Maddeye göre;

a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

c) Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Bu öğrencilerden velisi üç ay içinde girişimde bulunmadığı veya bu işleri yapmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

ç) Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

https://mebajans.com/ilkokula-kayit-kac-yasinda-olur.html
2
Devlet memurları ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atamaları olduğunda belirli sürelerde yeni yerdeki görevine başlamak zorundadır. Peki memurlar yer değişikliklerinde ne kadar sürede yeni yerlerinde göreve başlamalıdır ? Bu soruya cevap vermemiz için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna bakmamız gerekiyor. İlgili kanunun 62.maddesine göre;

Madde 62 –(Değişik: 23/12/1972 –KHK-2/1 md.)İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden iti-baren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.

(1) Yukarıdaki süreler;1 -Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir gö-reve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 -Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 -Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,tarihinde başlar.

(1)2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

4203(Değişik: 12/2/1982 -2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurla-ra atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir.

Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerin-deki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.İşe başlamama halinde yapılacak işlem:

Madde 63 –(Değişik: 23/12/1972 –KHK-2/1 md.)(Değişik: 12/5/1982 -2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunla-rın belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamı-yanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

https://mebajans.com/memurlarda-gorev-yerine-hareket-ve-ise-baslama-suresi-ne-kadardir.html
3
Haberler / Öğretmenlerin Zorunlu Hizmeti Ertelenmelidir
« Son İleti Gönderen: Administrator Nisan 02, 2020, 10:57:52 ÖS »
Bilindiği üzere zorunlu hizmet bölgesinde çalışmayan zorunlu hizmete tabi öğretmenler mazeretlerini beyan etmeleri halinde erteleme yapabilmektedirler. Bunun büyük bir kısmını da eş (aile birliği) özrü oluşturmaktadır.  Erteleme yapmak isteyen öğretmenlerden her yıl mazeret belgeleri talep edilmektedir. COVİN-19 virüsü nedeniyle yaşanan süreçte bir çok vatandaşın işsiz kaldığı bilinen bir gerçektir.

Bu nedenle işsiz kalmış ya da mazeret belgesi için hastane vs gidemeyen öğretmenlerin 2020 yılında sorun yaşamamaları için bir yıl süreyle belge talep edilmemesini, 2020 yılında resen atama yapılmayacağına ilişkin açıklama yapılmasını bakanlıktan talep ettik.

Ayrıca; zorunlu hizmet bölgelerinde çalışacak öğretmenlere uygulanması gündemde olan ve 2023 vizyonunda da yer alan teşvik uygulamasının( mali, güvenlik, barınma, süre sonunda yer değiştirmede öncelik… gibi yöntemleri içerecek şekilde) hayata geçirilerek zorunlu hizmet bölgelerinin tercih edilir hale getirilip zorunlu hizmet zorunluluğu kaldırılması/minimize edilmesi yönünde çalışmalar yapılması sendikamızın bu güne dek her zaman dile getirdiği konular arasındadır.

Ayrıca isteğe bağlı iller arası yer değiştirmelerde açılacak kadro sayısının arttırılması (norm durumları değerlendirilerek tüm münhal kadroların duyurulması) COVİN-19 nedeniyle yaşanan sorunlarda öğretmenlerin kendilerini daha güvende hissedecekleri, ailelerine sahip çıkabilecekleri/yardımcı olabilecekleri yerlere yer değiştirebilmeleri sağlanmış olacaktır.

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu
4
Haberler / Ücretli Öğretmen ve Usta Öğreticilerin Ekders Ücretleri Ödenecek
« Son İleti Gönderen: Administrator Nisan 02, 2020, 10:57:02 ÖS »
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:”Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.” diye ifade etti.
5
Bilgisayar Sorun ve Çözümleri / Haberyeli.Com
« Son İleti Gönderen: Administrator Mart 21, 2020, 06:32:47 ÖS »
Önceki zamanlarda haberler yalnızca televizyonlarda paylaşılırdı. Ancak son yıllarda artan internet haberciliği, kolaylığın yanında asılsız haberleri de beraberinde getirdi. İnternetten haber okumak büyük bir kolaylık olsa da çok fazla asılsız haberlerin olduğu web siteleri bulunmaktadır. Haberyeli.com sizlere en doğru ve güncel haberleri sunmakla beraber hayatın her alanından içerikler paylaşmaktadır. Genel bir haber sitesinden çok daha fazlası olan haberyeli.com, reklamsız ve hiçbir talep etmeyen nadir haber sitelerinden bir tanesidir. Bu haber sitesi ile yalnızca haberleri değil aynı zamanda hava durumu, vergi takvimi, döviz ve altını da takip edebilirsiniz.
HaberYeli.Com Haber Okuma Adresiniz

Haberyeli.com aynı zamanda bir site rehberidir. Nasıl dediğinizi duyar gibiyiz. Haberyeli.com, ana sayfasında hiçbir karışıklığa yer vermeden yerel haber sitelerini, gazeteleri ve bankaları paylaşmaktadır. Yani dilediğiniz zaman sadece bir tık ile istediğiniz web sitesine yönlendirilebilirsiniz. Ayrıca haberyelinde yalnızca haberler bulunmuyor. Teknoloji ile alakalı merak ettiğiniz konular da sizlere rehber niteliğinde sunulmaktadır.

Sitenin sağ tarafına göz attığınızda Sık Kullanılanlar kısmını görebilirsiniz. Burada bir vatandaşın en çok ziyaret ettiği web siteleri yer almaktadır. Örneğin hiçbir aramaya gerek kalmadan bir tık ile vergi takvimini öğrenebilir, açık öğretim fakültesi sınav sonuçlarına erişebilirsiniz. Bir haber sitesinden çok daha fazlası olan haberyeli.com, sizlere sıradan haberciliğin yanı sıra rahat ve kolay kullanımı da beraberinde sunmaktadır.

https://haberyeli.com/
6
1) Masaüstünüzde yeni bir metin belgesi oluşturalım
2) Metin belgesinin içine aşağıda ki kodu yapıştırın.

Eklenecek Kod:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities\FileAssociations]
“.tif”=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”
“.tiff”=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”
“.png”=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”
“.bmp”=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”
“.jpeg”=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”
“.jpg”=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”
“.ico”=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”

3) Daha sonra dosya ismini “viewer.reg” ve kayıt türünü de “Tüm dosyalar” olarak ayarlayıp masaüstüne kaydedelim. Masaüstüne kaydettiğiniz bu “viewer.reg” dosyasını çift tıklayarak açalım ve kayıt defterine ekleyelim


Fotoğrafa tıklayıp Özellikler > Birlikte aç > Değiştir‘e tıkladığımızda “Diğer seçenekler” adı altında Windows Fotoğraf Görüntüleyici görünecektir. Varsayılan olarak seçelim.

https://mebajans.com/windows-10-klasik-fotograf-goruntuleyicisi-aktif-etme.html
7
E-Okul / Devamsızlık Mektubu Nasıl Çıkartılır ?
« Son İleti Gönderen: Administrator Mart 02, 2020, 04:05:44 ÖS »
Devamsızlık mektubu okula devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine gönderilen uyarı niteliğindeki belgedir. Devamsızlık mektubu 7 gün, 12 gün, 17 gün ve 20 Güne ulaşan öğrenciler için çıkartılır. Pek devamsızlık mektubu nasıl çıkartılır? Aşağıdaki adımları takip ederek devamsızlık mektubunu çıkartabilirsiniz.

    E-okul sistemine kurumsal kullanıcı ile giriş yapılır
    Kurum işlemleri modülünden devamsızlık işlemleri modülü seçilir
    Bu modüle giriş yaptıktan sonra Devamsızlık Mektubu Bilgileri kısmında Uyarı dilimi seçilir ve Listele butonuna tıklanır
    Listeleme yapıldıktan sonra  yazıcı simgesine tıklanır
    Açılan pencereden rapor adı Öğrenci Devamsızlık Mektubu olan simgeye tıklanır
    Açılan bölümden sınıflar seçilir ve yazdırılır.
    Devamsızlık mektubu gönderildikten sonra  Devamsızlık Mektubu Takibi bölümüden Gönderildi bölümü seçilip kaydedilir.
https://mebajans.com/devamsizlik-mektubu-nasil-cikartilir.html
8
Toplantılar / 1.Sınıf 2.Dönem Zümre Toplantısı
« Son İleti Gönderen: Administrator Şubat 26, 2020, 12:51:27 ÖS »
1.Sınıf 2.Dönem Zümre Toplantısı
9
Destek Eğitim Odası / Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır ?
« Son İleti Gönderen: Administrator Şubat 21, 2020, 02:05:34 ÖS »
Destek eğitim odası nedir ? estek eğitim odası nasıl açılır ? Detaylar haberimizde.

Destek eğitim odası;Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre ; "kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortam" olarak tanımlanmıştır.

Sınıflarımızda kaynaştırma kararı verilen  öğrencilerin akranlarından geri kalmaması için destek eğitim odaların açılması gerekmektedir.Peki okullarımızda destek eğitim odası açmak için hangi şartlar gerekli ? Destek eğitim odası açmak için hangi basamakları takip etmemiz gerekir ? Konu ile ilgili sorulara cevap vermemiz için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddesine bakmamız gerekir.

Destek eğitim odası

MADDE 25 – (1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Eğitim alacak öğrenciler, bu öğrencilere okutulacak dersler ile öğrencilerin alacağı haftalık ders saati BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda belirlenir. Bu planlama haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde yapılır.

b) Destek eğitim odasında görev alacak öğretmenlerin çalışma programları okul yönetimince yapılır.

c) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okullarda birden fazla destek eğitim odası açılabilir.

ç) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bire bir eğitim yapılır. Ancak, BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle bire bir eğitimin yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılabilir.

d) Destek eğitim BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda okulun ders saatleri içinde veya dışında ihtiyaç halinde haftasonu da planlanabilir. Öğrenciye ders saatleri içinde eğitim verilecekse destek eğitim alması planlanan dersin saatinde o derse ilişkin eğitim verilir.

e) Özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanları doğrultusunda takip ettikleri dersler destek eğitim odasında zenginleştirme ve hızlandırma yoluyla farklılaştırılarak verilir. Bu programlar öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programı ile bütünlük oluşturacak şekilde plânlanır ve yürütülür.

f) Destek eğitim odasında; öğrencilerin eğitim ihtiyaçları takip ettikleri eğitim programı ve öğrencilerin kayıtlı oldukları kademe esas alınarak özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri okul yönetiminin teklifi doğrultusunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.

g) İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere eğitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.

ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez.

https://mebajans.com/destek-egitim-odasi-nasil-acilir.html

10
Türkçe / 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 4. sınıf yazılı tarihleri
« Son İleti Gönderen: Erkan002 Şubat 19, 2020, 10:14:29 ÖS »
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 4. sınıf yazılı tarihleri
Sayfa: [1] 2 3 ... 10